صندلی

صندلی (گفت و شنود)

گفت: بعد از انتشار این همه اسناد و مدارک و اعتراف صریح و روشن متهمان آشوب ها هنوز هم برخی از عوامل اصلی فتنه حرف های قبلی را تکرار می کنند.
گفتم: تقصیری ندارند، الان مدتی است که ارتباطشان با کانون اصلی فتنه قطع شده است و از مراحل بعدی برنامه بی خبرند.
گفت: آخر چیزهای خیلی بدیهی را انکار می کنند و مثلاً درحالی که برخی از متهمان با ارائه سند نشان داده اند ادعای تقلب در انتخابات دستورالعمل آمریکایی ها بوده است، این چند نفر، همچنان مدعی تقلب در انتخابات هستند.
گفتم: از این که در برنامه های دیکته شده قبلی تردید کنند، وحشت دارند.
گفت: یعنی تا این اندازه، عقل و اندیشه را تعطیل کرده اند؟
گفتم: چه عرض کنم؟! می گویند یکی از مسئولان سازمان «سیا» برای امتحان کردن میزان وفاداری مأمورانش یک صندلی وسط اتاق گذاشت و روی آن نشست و بعد به آنها گفت؛ شما باید مقاله ای بنویسید و در آن ثابت کنید که این صندلی وجود ندارد! یکی از مأموران زودتر از بقیه ورقه اش را داد و نمره 20 گرفت. او در ورقه خود نوشته بود «کدام صندلی»؟!

/ 0 نظر / 8 بازدید